Tag Archives for Slovalco

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminář)

Termín a miesto: 31.10.2011 – Praha
Organizátor: Det Norske Veritas
Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM.
Program:

Privítanie (Ing. Tomáš Urban, výkonný riaditeľ DNV SK&CZ)
BCM v skratke. Využitie a prínos BCM v energetike (Ing. Zdeněk Beránek, vedúci auditor QESMS, DNV SK&CZ)
Medzinárodné skúsenosti zo zavádzania a certifikácie BCM (Rob Howe, senior konzultant BCM a ISMS, DNV UK)
Praktické skúsenosti zo […]

31. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Systém riadenia kontinuity činností, alebo ako minimalizovať dobu prerušenia procesov – M.Kašša (článok)

Výber z článku publikovaného v časopise Kvalita (3 – 2011): 
Ako postupovať a plánovať projekt?
Pre potreby riadenia projektu – Implementácia BCMS, bol spracovaný harmonogram, definované fázy, míľniky, výstupy jednotlivých fáz, boli realizované všetky štandardné kroky, od definovania garanta, po schválenie rozpočtu a výšky cieľovej odmeny.
Detailnejšie by som ale chcel popísať fázy projektu. V literatúre sa môžete […]

05. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , | Leave a comment

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminár)

Termín a miesto: 17.6.2011 – Bratislava
Organizátor: Det Norske Veritas
Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM.
Program:

Privítanie (Ing. Tomáš Urban, výkonný riaditeľ DNV SK&CZ)
BCM v skratke. Využitie a prínos BCM v energetike (RNDr. Juraj Kramara, technický riaditeľ, riadenie rizík DNV SK&CZ)
Medzinárodné skúsenosti zo zavádzania a certifikácie BCM(Rob Howe, senior konzultant BCM a ISMS, DNV UK)
Praktické skúsenosti zo zavádzania a […]

01. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , | Leave a comment

IS2 (medzinárodná konferencia)

Termín a miesto: 26.-27.5.2011 – Praha
Organizátor: DSM
Cieľ: Výmena skúseností v oblasti riadenia rizík a informačnej bezpečnosti.

12. ročník konferencie na tému – Krízové plány a bezpečnosť

Program:
26.5.2011 

Podniková amnézie a záplava dat (Jeff Jonas)
Řízení a analýza logu: řešení toho, co je podstatné (Ramses Gallego)
Krizové plány když jde o minuty (Martin Kašša, Libor Široký)
Německé občanské průkazy (Dennis Kügler)
Problematika maticové […]

26. mája 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Výber z mesačníka Hutník

Výber z článkov publikovaných v novinách Hutník, mesačníku spoločností Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., ŽHS, a.s., Remeslo
Hutník, číslo 9, 15.10.2010
“SYSTÉM KONTINUITY, ALEBO AKO MINIMALIZOVAŤ DOBU PRERUŠENIA VÝROBNÝCH PROCESOV
Na svete je len veľmi málo organizácií a firiem, ktoré majú certifikovaný a zavedený systém BCMS (Business continuity management system) v preklade systém pre riadenie kontinuity činnosti organizácie, skrátene […]

17. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , | Leave a comment