Tag Archives for Slovalco

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminář)

Termín a miesto: 31.10.2011 – Praha Organizátor: Det Norske Veritas Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM.

31. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Systém riadenia kontinuity činností, alebo ako minimalizovať dobu prerušenia procesov – M.Kašša (článok)

Výber z článku publikovaného v časopise Kvalita (3 – 2011):  Ako postupovať a plánovať projekt? Pre potreby riadenia projektu – Implementácia BCMS, bol spracovaný harmonogram, definované fázy, míľniky, výstupy jednotlivých fáz, boli realizované všetky štandardné kroky, od definovania garanta, po … Continue reading

05. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , | Leave a comment

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminár)

Termín a miesto: 17.6.2011 – Bratislava Organizátor: Det Norske Veritas Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM. Program: Privítanie (Ing. Tomáš Urban, výkonný riaditeľ DNV SK&CZ) BCM v skratke. Využitie a prínos BCM v energetike (RNDr. Juraj Kramara, technický riaditeľ, riadenie rizík DNV … Continue reading

01. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , | Leave a comment

IS2 (medzinárodná konferencia)

Termín a miesto: 26.-27.5.2011 – Praha Organizátor: DSM Cieľ: Výmena skúseností v oblasti riadenia rizík a informačnej bezpečnosti. 12. ročník konferencie na tému – Krízové plány a bezpečnosť

26. mája 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Výber z mesačníka Hutník

Výber z článkov publikovaných v novinách Hutník, mesačníku spoločností Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., ŽHS, a.s., Remeslo Hutník, číslo 9, 15.10.2010 “SYSTÉM KONTINUITY, ALEBO AKO MINIMALIZOVAŤ DOBU PRERUŠENIA VÝROBNÝCH PROCESOV Na svete je len veľmi málo organizácií a firiem, ktoré majú … Continue reading

17. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , | Leave a comment