Tag Archives for bcm

Úvod do BCMS

Jediná istota je, že sa všetko neustále mení a víťazí ten, kto vie správne a rýchlo reagovať.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či máte zvládnuté riziko spojené s riadením vášho biznisu, alebo podnikaním?
Samozrejme pohľadov na to, ako by ste to mohli urobiť je mnoho, ale skúste si položiť len niekoľko jednoduchých otázok.

Čo môže ohroziť […]

01. novembra 2011 by Martin Kašša
Categories: Prečo BCMS ? | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminář)

Termín a miesto: 31.10.2011 – Praha
Organizátor: Det Norske Veritas
Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM.
Program:

Privítanie (Ing. Tomáš Urban, výkonný riaditeľ DNV SK&CZ)
BCM v skratke. Využitie a prínos BCM v energetike (Ing. Zdeněk Beránek, vedúci auditor QESMS, DNV SK&CZ)
Medzinárodné skúsenosti zo zavádzania a certifikácie BCM (Rob Howe, senior konzultant BCM a ISMS, DNV UK)
Praktické skúsenosti zo […]

31. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Čo je to BCMS?

Chcete jednoduché a výstižné vysvetlenie?
BCMS je spôsob ako chrániť svoj biznis.
Aby sme mohli pochopiť čo znamená skratka BCMS, najprv si musíme vysvetliť pojem BCM.
BCM je riadiaci proces podporovaný vedením spoločnosti, identifikuje potenciálne dopady ztrát a jeho cieľom je vytvoriť také postupy a prostredie, ktoré umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu kľúčových procesov a činností organizácie v požadovaných časoch […]

23. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , | Leave a comment

The Business Continuity Institute (BCI)

Inštitút biznis kontinuity (BCI) bol založený v roku 1994 s cieľom umožniť jednotlivým členom získať vedomosti a podporu od kolegov s praktickými skúsenosťami s riadením kontinuity. BCI má v súčasnej dobe viac než 6000 členov v 100 krajinách sveta.
Poslanie BCI:
Podpora umenia a vedy o riadení kontinuity činností na celom svete.
V roku 2007 boli zavedené osvedčenia […]

17. mája 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , | Leave a comment

Od golfu k certifikaci BCMS – L.Široký (článok)

Výber z článku publikovaného v časopise DSM (3/2010):
“I certifikace může mít zajímavou historii. V případě BCMS nebylo úplně snadné se jí dopátrat a poskládat celou mozaiku událostí dohromady.
Řízení kontinuity činností organizace (BCM), jak je chápáno dnes, vyplynulo z požadavků na zajištění obnovy informačních systémů po haváriích sálových počítačů. Tradičně se havarijní plánování (disaster recovery planning, […]

01. novembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , | Leave a comment