Category Archives for Z domova

Kontinuita je aj poznanie procesu, produktu a služby

Data Based Thinking + Evidence Based Thinking Analýza údajov je dôležitá pre správne rozhodovanie (BIA, Riziká, Stratégie, BCP, Incidenty, Cvičenia, Vyšetrovania, ..,). Rôzne štatistické techniky (STN ISO 10017) nám v tom môžu pomôcť. Niekoľko príkladov: Monitorovanie produktu, služby alebo procesu + trendy… … Continue reading

02. novembra 2022 by Martin Kašša
Categories: Akcie, Čo je to BCMS ?, FAQ, Z domova | Leave a comment

STN EN ISO 22301

Aktuálne podmienky v regióne strednej Európy Príklady udalostí, ktoré môžu mať vplyv aj na vašu organizáciu, alebo podnikanie: ·       Covid 19 (SARS-CoV-2) – globálna pandémia (viac kmeňov) – december 2019 / súčasnosť ·       Krúpy na viacerých miestach na Slovensku (s … Continue reading

30. júna 2021 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ?, Z domova, Zo sveta | Leave a comment

Systém riadenia kontinuity činností, alebo ako minimalizovať dobu prerušenia procesov – M.Kašša (článok)

Výber z článku publikovaného v časopise Kvalita (3 – 2011):  Ako postupovať a plánovať projekt? Pre potreby riadenia projektu – Implementácia BCMS, bol spracovaný harmonogram, definované fázy, míľniky, výstupy jednotlivých fáz, boli realizované všetky štandardné kroky, od definovania garanta, po … Continue reading

05. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , | Leave a comment

Výber z mesačníka Hutník

Výber z článkov publikovaných v novinách Hutník, mesačníku spoločností Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., ŽHS, a.s., Remeslo Hutník, číslo 9, 15.10.2010 “SYSTÉM KONTINUITY, ALEBO AKO MINIMALIZOVAŤ DOBU PRERUŠENIA VÝROBNÝCH PROCESOV Na svete je len veľmi málo organizácií a firiem, ktoré majú … Continue reading

17. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , | Leave a comment

Návrh modelu Integrovaného manažérskeho systému – M.Kašša (článok)

Článok sa venuje aktuálnej téme integrovaných systémov. Organizácie všetkých typov a veľkostí na celom svete čoraz viac používajú ISO normy na budovanie systémov riadenia. Snaha o vzájomnú kompatibilitu noriem zabezpečuje, že v prípade, ak sa organizácia rozhodne pre zavedenie Integrovaného … Continue reading

14. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , , , | Leave a comment