Category Archives for Z domova

Kontinuita je aj poznanie procesu, produktu a služby

Data Based Thinking + Evidence Based Thinking
Analýza údajov je dôležitá pre správne rozhodovanie (BIA, Riziká, Stratégie, BCP, Incidenty, Cvičenia, Vyšetrovania, ..,). Rôzne štatistické techniky (STN ISO 10017) nám v tom môžu pomôcť.
Niekoľko príkladov:

Monitorovanie produktu, služby alebo procesu + trendy… – Opisné štatistiky
Riešenie problémov v zložitých procesoch + identifikácia významnejších faktorov… – Dizajn experimentov (DOE)
Zmeny v procesoch a […]

02. novembra 2022 by Martin Kašša
Categories: Akcie, Čo je to BCMS ?, FAQ, Z domova | Leave a comment

STN EN ISO 22301

Aktuálne podmienky v regióne strednej Európy
Príklady udalostí, ktoré môžu mať vplyv aj na vašu organizáciu, alebo podnikanie:
·       Covid 19 (SARS-CoV-2) – globálna pandémia (viac kmeňov) – december 2019 / súčasnosť
·       Krúpy na viacerých miestach na Slovensku (s priemerom 5 cm a viac) – priemer 8 cm, 27. júna 2019, Košice – jún 2019
·       Obdobie […]

30. júna 2021 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ?, Z domova, Zo sveta | Leave a comment

Systém riadenia kontinuity činností, alebo ako minimalizovať dobu prerušenia procesov – M.Kašša (článok)

Výber z článku publikovaného v časopise Kvalita (3 – 2011): 
Ako postupovať a plánovať projekt?
Pre potreby riadenia projektu – Implementácia BCMS, bol spracovaný harmonogram, definované fázy, míľniky, výstupy jednotlivých fáz, boli realizované všetky štandardné kroky, od definovania garanta, po schválenie rozpočtu a výšky cieľovej odmeny.
Detailnejšie by som ale chcel popísať fázy projektu. V literatúre sa môžete […]

05. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , | Leave a comment

Výber z mesačníka Hutník

Výber z článkov publikovaných v novinách Hutník, mesačníku spoločností Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., ŽHS, a.s., Remeslo
Hutník, číslo 9, 15.10.2010
“SYSTÉM KONTINUITY, ALEBO AKO MINIMALIZOVAŤ DOBU PRERUŠENIA VÝROBNÝCH PROCESOV
Na svete je len veľmi málo organizácií a firiem, ktoré majú certifikovaný a zavedený systém BCMS (Business continuity management system) v preklade systém pre riadenie kontinuity činnosti organizácie, skrátene […]

17. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , | Leave a comment

Návrh modelu Integrovaného manažérskeho systému – M.Kašša (článok)

Článok sa venuje aktuálnej téme integrovaných systémov. Organizácie všetkých typov a veľkostí na celom svete čoraz viac používajú ISO normy na budovanie systémov riadenia. Snaha o vzájomnú kompatibilitu noriem zabezpečuje, že v prípade, ak sa organizácia rozhodne pre zavedenie Integrovaného manažérskeho systému (IMS), bude tento systém prehľadný, efektívny, nebude zbytočne administratívne náročný. Práve naplnenie požiadaviek […]

14. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , , , | Leave a comment