Tag Archives for dsm

ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements

Prečo ISO 22301?
Odpoveď je jednoduchá. Pretože bol dopyt po štandarde, ktorý by zjednotil požiadavky na systém manažérstva kontinuity činností. Rôzne štandardy, prístupy a interpretácie majú za následok, že manažérske systémy budované v rôznych regiónoch a organizáciách neboli porovnateľné.
Najvýznamnejšie zmeny.
Dobrá správa je, že požiadavky definované v ISO 22301 (spracované technickou komisiou ISO/TC 223, vydané 15.5.2012) sa […]

19. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , , , , , , , , | Leave a comment

IS2 (medzinárodná konferencia)

Termín a miesto: 26.-27.5.2011 – Praha
Organizátor: DSM
Cieľ: Výmena skúseností v oblasti riadenia rizík a informačnej bezpečnosti.

12. ročník konferencie na tému – Krízové plány a bezpečnosť

Program:
26.5.2011 

Podniková amnézie a záplava dat (Jeff Jonas)
Řízení a analýza logu: řešení toho, co je podstatné (Ramses Gallego)
Krizové plány když jde o minuty (Martin Kašša, Libor Široký)
Německé občanské průkazy (Dennis Kügler)
Problematika maticové […]

26. mája 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Od golfu k certifikaci BCMS – L.Široký (článok)

Výber z článku publikovaného v časopise DSM (3/2010):
“I certifikace může mít zajímavou historii. V případě BCMS nebylo úplně snadné se jí dopátrat a poskládat celou mozaiku událostí dohromady.
Řízení kontinuity činností organizace (BCM), jak je chápáno dnes, vyplynulo z požadavků na zajištění obnovy informačních systémů po haváriích sálových počítačů. Tradičně se havarijní plánování (disaster recovery planning, […]

01. novembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , | Leave a comment