Category Archives for FAQ

Kontinuita je aj poznanie procesu, produktu a služby

Data Based Thinking + Evidence Based Thinking
Analýza údajov je dôležitá pre správne rozhodovanie (BIA, Riziká, Stratégie, BCP, Incidenty, Cvičenia, Vyšetrovania, ..,). Rôzne štatistické techniky (STN ISO 10017) nám v tom môžu pomôcť.
Niekoľko príkladov:

Monitorovanie produktu, služby alebo procesu + trendy… – Opisné štatistiky
Riešenie problémov v zložitých procesoch + identifikácia významnejších faktorov… – Dizajn experimentov (DOE)
Zmeny v procesoch a […]

02. novembra 2022 by Martin Kašša
Categories: Akcie, Čo je to BCMS ?, FAQ, Z domova | Leave a comment

Pojmy a skratky

ALE (Annual Lost Expectancy) – hodnota ALE je informácia o predpokladanej ročnej finančnej strate, v prípade vzniku incidentu.
BCMS (Business Continuity Management System)
– systém riadenia kontinuity činností.
BCP (Business Continuity Plan) – plán kontinuity a obnovy.
* plán kontinuity a obnovy procesu obsahuje kľúčové informácie o prioritných činnostiach (v procese) a postupy smerujúce k zaisteniu kontinuity výstupov […]

17. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: FAQ | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment