Category Archives for FAQ

Kontinuita je aj poznanie procesu, produktu a služby

Data Based Thinking + Evidence Based Thinking Analýza údajov je dôležitá pre správne rozhodovanie (BIA, Riziká, Stratégie, BCP, Incidenty, Cvičenia, Vyšetrovania, ..,). Rôzne štatistické techniky (STN ISO 10017) nám v tom môžu pomôcť. Niekoľko príkladov: Monitorovanie produktu, služby alebo procesu + trendy… … Continue reading

02. novembra 2022 by Martin Kašša
Categories: Akcie, Čo je to BCMS ?, FAQ, Z domova | Leave a comment

Pojmy a skratky

ALE (Annual Lost Expectancy) – hodnota ALE je informácia o predpokladanej ročnej finančnej strate, v prípade vzniku incidentu. BCMS (Business Continuity Management System) – systém riadenia kontinuity činností. BCP (Business Continuity Plan) – plán kontinuity a obnovy. * plán kontinuity … Continue reading

17. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: FAQ | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment