BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminár)

Termín a miesto: 17.6.2011 – Bratislava
Organizátor: Det Norske Veritas

Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM.

Program:

  1. Privítanie (Ing. Tomáš Urban, výkonný riaditeľ DNV SK&CZ)
  2. BCM v skratke. Využitie a prínos BCM v energetike (RNDr. Juraj Kramara, technický riaditeľ, riadenie rizík DNV SK&CZ)
  3. Medzinárodné skúsenosti zo zavádzania a certifikácie BCM(Rob Howe, senior konzultant BCM a ISMS, DNV UK)
  4. Praktické skúsenosti zo zavádzania a certifikácie BCM (Ing.Martin Kašša, predstaviteľ manažmentu pre BCMS, Slovalco a.s.)
  5. Aplikácia BCM v podmienkach automobilového sektoru, zameranie na núdzové plány. (Ing. Mária Lichnerová, Business Development manager a vedúci audítor ISO/TS 16949, DNV SK&CZ)
  6. Špecifiká riadenia kontinuity ICT (Ing. Luděk Novák, senior konzultant, Anect, a.s.)

 

Zhrnutie:

Jeden z prvých seminárov svojho druhu na Slovensku, ktorý ma prekvapil množstvom účastníkov a živou diskusiou (najmä k štvrtému príspevku :-) aj na témy:

  1. potreba a automatizácia záznamov z riadenia incidentu
  2. dodávatelia – hrozba kontinuity a jej riešenie
  3. neprehľadné krízové riadenie vo veľkých podnikoch
  4. záznam telefonickej linky dispečingu

Myslím, že účastníci napriek tomu, že pochádzali z rôznych typov organizácií (od výrobných podnikov, cez poskytovateľov služieb, po IT) odchádzali spokojní, každý si uvedomil nové súvislosti a našiel oblasť, ktorú by mohol v svojej organizácii zlepšiť.

Podobný seminár plánuje DNV organizovať v septembri aj v Prahe.

01. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *