Category Archives for Čo je to BCMS ?

Kontinuita je aj poznanie procesu, produktu a služby

Data Based Thinking + Evidence Based Thinking
Analýza údajov je dôležitá pre správne rozhodovanie (BIA, Riziká, Stratégie, BCP, Incidenty, Cvičenia, Vyšetrovania, ..,). Rôzne štatistické techniky (STN ISO 10017) nám v tom môžu pomôcť.
Niekoľko príkladov:

Monitorovanie produktu, služby alebo procesu + trendy… – Opisné štatistiky
Riešenie problémov v zložitých procesoch + identifikácia významnejších faktorov… – Dizajn experimentov (DOE)
Zmeny v procesoch a […]

02. novembra 2022 by Martin Kašša
Categories: Akcie, Čo je to BCMS ?, FAQ, Z domova | Leave a comment

STN EN ISO 22301

Aktuálne podmienky v regióne strednej Európy
Príklady udalostí, ktoré môžu mať vplyv aj na vašu organizáciu, alebo podnikanie:
·       Covid 19 (SARS-CoV-2) – globálna pandémia (viac kmeňov) – december 2019 / súčasnosť
·       Krúpy na viacerých miestach na Slovensku (s priemerom 5 cm a viac) – priemer 8 cm, 27. júna 2019, Košice – jún 2019
·       Obdobie […]

30. júna 2021 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ?, Z domova, Zo sveta | Leave a comment

ISO 22301:2019

Aktuálna verzia normy reaguje na zmeny a situáciu vo svete riadenia “biznis kontinuity”. Je zaujimavosťou, že napriek globálnym trendom a narastajúcemu počtu hrozieb, ktoré reálne môžu ohroziť biznis, bolo podľa ISO 22301 certifikovaných len niečo cez 1000 organizácií. Pre porovnanie. Počet organizácií ktoré majú certifikovaný systém podľa 9001 je takmer 900 000, a podľa 27001 […]

10. apríla 2020 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Leave a comment

Čo je to BCMS?

Chcete jednoduché a výstižné vysvetlenie?
BCMS je spôsob ako chrániť svoj biznis.
Aby sme mohli pochopiť čo znamená skratka BCMS, najprv si musíme vysvetliť pojem BCM.
BCM je riadiaci proces podporovaný vedením spoločnosti, identifikuje potenciálne dopady ztrát a jeho cieľom je vytvoriť také postupy a prostredie, ktoré umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu kľúčových procesov a činností organizácie v požadovaných časoch […]

23. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , | Leave a comment

O bcms.sk

Cieľ stránky:

Poskytovať kvalitné informácie o oblasti BCMS.
Prezentovať zrozumiteľne, prehľadne a výstižne.
Zdieľať know-how.
Zlepšiť dostupnosť informácií na tému BCMS na internete.
Publikovať aktuálne informácie.
Virtuálna centralizácia.

Stránka bcms.sk bola spustená 1.9.2011.

Dôležité informácie a prehlásenie autora.
Použité pojmy a preklad originálnych textov – Na stránkach bcms.sk sú použité pojmy a preklady textov, ktoré sú dostupné. Väčšina textov a informácií o BCMS je publikovaná […]

17. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

← Older posts