Category Archives for Zo sveta

STN EN ISO 22301

Aktuálne podmienky v regióne strednej Európy
Príklady udalostí, ktoré môžu mať vplyv aj na vašu organizáciu, alebo podnikanie:
·       Covid 19 (SARS-CoV-2) – globálna pandémia (viac kmeňov) – december 2019 / súčasnosť
·       Krúpy na viacerých miestach na Slovensku (s priemerom 5 cm a viac) – priemer 8 cm, 27. júna 2019, Košice – jún 2019
·       Obdobie […]

30. júna 2021 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ?, Z domova, Zo sveta | Leave a comment

ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements

Prečo ISO 22301?
Odpoveď je jednoduchá. Pretože bol dopyt po štandarde, ktorý by zjednotil požiadavky na systém manažérstva kontinuity činností. Rôzne štandardy, prístupy a interpretácie majú za následok, že manažérske systémy budované v rôznych regiónoch a organizáciách neboli porovnateľné.
Najvýznamnejšie zmeny.
Dobrá správa je, že požiadavky definované v ISO 22301 (spracované technickou komisiou ISO/TC 223, vydané 15.5.2012) sa […]

19. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ISO 22301 – nástupca BS 25999-2

Situácia v riadení kontinuity činností je podobná, ako tomu bolo pri informačnej bezpečnosti, keď norma ISO 27001 v roku 2005 nahradila dovtedy platný štandard BS7799-2.
Norma ISO 22301 Spoločenská bezpečnosť – Systémy riadenia kontinuity činností – Požiadavky, ktorá sa pripravuje, by tiež mala nahradiť a nadviazať na celosvetovo akceptovaný štandard BS 25999-2.
ISO 22301 je pripravené […]

19. júna 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , , | Leave a comment

The Business Continuity Institute (BCI)

Inštitút biznis kontinuity (BCI) bol založený v roku 1994 s cieľom umožniť jednotlivým členom získať vedomosti a podporu od kolegov s praktickými skúsenosťami s riadením kontinuity. BCI má v súčasnej dobe viac než 6000 členov v 100 krajinách sveta.
Poslanie BCI:
Podpora umenia a vedy o riadení kontinuity činností na celom svete.
V roku 2007 boli zavedené osvedčenia […]

17. mája 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , | Leave a comment

A Supply Chain Management – B.A.Kildow (kniha)

Titul A Supply Chain Management – Guide to Business Continuity vyšiel v januári 2011 vo vydavateľstve Amacom (American Management Association).
Autorka pôsobí v oblasti biznis kontinuity vyše 20 rokov a svoje skúsenosti zhrnula práve v tejto svojej druhej knihe. Informácie sú podané čitateľne a prehľadne, kniha sa číta ľahko a je určená aj manažérom, špecialistom začiatočníkom. […]

14. januára 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , | Leave a comment

← Older posts