Tag Archives for Kassa

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminář)

Termín a miesto: 31.10.2011 – Praha Organizátor: Det Norske Veritas Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM.

31. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Systém riadenia kontinuity činností, alebo ako minimalizovať dobu prerušenia procesov – M.Kašša (článok)

Výber z článku publikovaného v časopise Kvalita (3 – 2011):  Ako postupovať a plánovať projekt? Pre potreby riadenia projektu – Implementácia BCMS, bol spracovaný harmonogram, definované fázy, míľniky, výstupy jednotlivých fáz, boli realizované všetky štandardné kroky, od definovania garanta, po … Continue reading

05. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , | Leave a comment

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminár)

Termín a miesto: 17.6.2011 – Bratislava Organizátor: Det Norske Veritas Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM. Program: Privítanie (Ing. Tomáš Urban, výkonný riaditeľ DNV SK&CZ) BCM v skratke. Využitie a prínos BCM v energetike (RNDr. Juraj Kramara, technický riaditeľ, riadenie rizík DNV … Continue reading

01. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , | Leave a comment

IS2 (medzinárodná konferencia)

Termín a miesto: 26.-27.5.2011 – Praha Organizátor: DSM Cieľ: Výmena skúseností v oblasti riadenia rizík a informačnej bezpečnosti. 12. ročník konferencie na tému – Krízové plány a bezpečnosť

26. mája 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Návrh modelu Integrovaného manažérskeho systému – M.Kašša (článok)

Článok sa venuje aktuálnej téme integrovaných systémov. Organizácie všetkých typov a veľkostí na celom svete čoraz viac používajú ISO normy na budovanie systémov riadenia. Snaha o vzájomnú kompatibilitu noriem zabezpečuje, že v prípade, ak sa organizácia rozhodne pre zavedenie Integrovaného … Continue reading

14. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , , , | Leave a comment