STN EN ISO 22301

Aktuálne podmienky v regióne strednej Európy
Príklady udalostí, ktoré môžu mať vplyv aj na vašu organizáciu, alebo podnikanie:

·       Covid 19 (SARS-CoV-2) – globálna pandémia (viac kmeňov) – december 2019 / súčasnosť
·       Krúpy na viacerých miestach na Slovensku (s priemerom 5 cm a viac) – priemer 8 cm, 27. júna 2019, Košice – jún 2019
·       Obdobie sucha (zrážky: 0 mm/týždeň) – lokality: NZ, LV, BB, BR, SN, RA, RV, GL, SN, KS, KE, VT, VT, MI, SO, SV) – prepad úrody 45-59% – máj – júl 2022
·       Povodne na celom území Slovenska (3. stupeň povodňovej aktivity – najvyšší) – Nové Zámky – sever, Žarnovica, Banská Bystrica, Košice okolie – Hornád a Trebišov – Roňava…) – máj 2021
·       Snehová kalamita Benjamín (28 porúch na vedení vysokého napätia + ďalšie poruchy na nízkom napätí = bez elektriny cez 6 tisíc odberných miest) – Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín – december 2022
·       Tornádo na Morave (rýchlosť vetra 219 km/h) – masívne poškodených 6 obcí, straty na životoch, desiatky zranených – jún 2021
·       Výpadok dodávok elektrickej energie (porucha rozvodne 400 kV – Chodov/Praha, 1 hodina) – výpadok elektrickej energie: centrum mesta (+ Praha 4,5,10) – obmedzená doprava: semafóry, metro, vlaky, električky – jún 2022
·       Výpadky dodávok elektrickej energie (búrky, severo-západné Slovensko) – bez elektriny 4200 domácností a ďalších odberných miest – jún 2021
·       Výpadok internetových služieb (optická infraštruktúra mobilného operátora) – nedostupné oblasti na celom území Slovenska (tiež výpadky ďalších telekomunikačných služieb) – september 2020

Trochu histórie
Téma kontinuity je úzko previazaná s požiadavkami na dostupnosť poskytovaných služieb, ale aj procesov. A samozrejme so stratami, ktoré môže táto nedostupnosť spôsobiť.

·       V 70-tych rokoch začal v IT svete rezonovať pojem Disaster Recovery. Jednalo sa najmä o bezpečnosť dátových centier (napr. Sungard Availability Services, Sri Lanka, 1978). Zameranie na takzvané “hot” (vyžadovalo sa: úplné duplikovanie), “warm” (vyžadovalo sa: zálohovanie vybraných procesov)  a “cold” (vyžadoval sa: alternatívny priestor) lokality bolo v tom období kľúčové.
·       S rýchlym rozvojom takmer všetkých odvetví došlo aj k vývoju a potrebe systémového prístupu.
·       V roku 2007 bol BSI (British Standards Institution) publikovaný štandard BS 25999-2, ktorý je považovaný za základ súčasného prístupu k riadeniu kontinuity. Tak ako ho poznáme v kvalite, informačnej bezpečnosti a ďalších manažérskych systémoch.
·       V roku 2012 bola prvý krát publikovaná norma ISO 22301. Jednalo sa zároveň o prvý štandard, ktorý úplne prijal nový formát jednotnej High Level Structure (HLS = štruktúra 10 kapitol, ktoré už používajú všetky ISO normy zamerané na manažérske systémy).

ISO 22301
ISO 22301 definuje požiadavky na manažérsky systém kontinuity podnikania.
·       Tieto požiadavky sú aplikovateľné vo všetkých organizáciách alebo v ich častiach, bez ohľadu na typ, veľkosť a charakter organizácie.
·       V roku 2019 bolo znenie ISO 22301 revidované. Niektoré požiadavky boli vypustené a zároveň došlo k úprave vybraných formulácií. Cieľom zmien (komisia ISO/TC 292) bolo najmä zjednodušenie, zrozumiteľnosť a praktická aplikovateľnosť.

STN EN ISO 22301
Na august 2021 je naplánované vydanie slovenského prekladu ISO 22301.

Podpora ÚNMS a ISO
Obe organizácie (ÚNMS, ISO), v súvislosti s COVID-19 sprístupnili bezplatne viaceré technické normy, napríklad:

·       ISO 22301:2019, Security and resilience – Business continuity management systems –Requirements
·       ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic

Autor: Martin Kašša, spracovateľ STN EN ISO 22301

použité zdroje:

30. júna 2021 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ?, Z domova, Zo sveta | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *