Tag Archives for vyber

Výber z mesačníka Hutník

Výber z článkov publikovaných v novinách Hutník, mesačníku spoločností Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., ŽHS, a.s., Remeslo
Hutník, číslo 9, 15.10.2010
“SYSTÉM KONTINUITY, ALEBO AKO MINIMALIZOVAŤ DOBU PRERUŠENIA VÝROBNÝCH PROCESOV
Na svete je len veľmi málo organizácií a firiem, ktoré majú certifikovaný a zavedený systém BCMS (Business continuity management system) v preklade systém pre riadenie kontinuity činnosti organizácie, skrátene […]

17. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , | Leave a comment