Kontinuita je aj poznanie procesu, produktu a služby

Data Based Thinking + Evidence Based Thinking

Analýza údajov je dôležitá pre správne rozhodovanie (BIA, Riziká, Stratégie, BCP, Incidenty, Cvičenia, Vyšetrovania, ..,). Rôzne štatistické techniky (STN ISO 10017) nám v tom môžu pomôcť.

Niekoľko príkladov:

 1. Monitorovanie produktu, služby alebo procesu + trendy… – Opisné štatistiky
 2. Riešenie problémov v zložitých procesoch + identifikácia významnejších faktorov… – Dizajn experimentov (DOE)
 3. Zmeny v procesoch a ich vplyv… – Testovanie hypotéz
 4. Nejednotný výklad akceptačných kritérií… – Analýza systému merania (MSA)
 5. Úroveň žiadostí (dopytu) a kapacitné plánovanie… – Analýza spôsobilosti procesu
 6. Vplyv rôznych faktorov na sledovanú charakteristiku… – Regresná analýza
 7. time-to-failure“, „mean-time-between-failures“, „field failure“, … – Analýza spoľahlivosti
 8. Reprezentatívna časť (t. j. vzorka) súboru + ich veľkosť, frekvencia, atď.… – Vzorkovanie
 9. Praktické riešenie príliš nákladné a obtiažne… – Simulácia
 10. Analýza príčin a následkov, … – Štatistická regulácia procesu (SPC)
 11. Rozdelenie častí + celku… – Štatistická tolerancia
 12. Priebeh v čase + príčiny zmien… – Analýza časových radov

Článok o pripravovanej revízii STN ISO 10017:2023:

Kedy?

V úvode roka 2023 je naplánované vydanie slovenskej verzie ISO 10017 „Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015“. STN bude vydaná pod názvom „Usmernenie na štatistické techniky pre ISO 9001:2015“.

Kto?

Tento dokument je určený najmä pre ľudí pracujúcich na pracovných pozíciách:

 • Manažér integrovaného systému riadenia
 • Manažér kvality
 • Inžinier kvality
 • Kontrolór kvality
 • Plánovač kvality
 • Špecialista ISO

Analýza údajov pomocou štatistických techník môže pomôcť pri zlepšovaní procesov a produktov každej organizácie.

STN je možné použiť aj na podporu iných manažérskych systémov (napr. environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia), ale aj v IT službách a ďalších oblastiach.

Čo?

STN bude obsahovať všetkých 12 hlavných štatistických techník:

 • Opisné štatistiky
 • Dizajn experimentov (DOE)
 • Testovanie hypotéz
 • Analýza systému merania (MSA)
 • Analýza spôsobilosti procesu
 • Regresná analýza
 • Analýza spoľahlivosti
 • Vzorkovanie
 • Simulácia
 • Štatistická regulácia procesu (SPC)
 • Štatistická tolerancia
 • Analýza časových radov

Dokument je tiež vhodným doplnkom “Core tools”, ktoré sa používajú v automobilovom priemysle.

“Core tools”: Advanced Product Quality Planning & Control Plan (APQP), Production Part Approval Process (PPAP), Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Statistical Process Control (SPC) and Measurement System Analysis (MSA).

Ako?

Kapitola každej štatistickej techniky sa jednotne skladá z článkov:

 • Všeobecný opis
 • Výhody
 • Obmedzenia a upozornenia
 • Príklady použitia

Jedným z cieľov prekladu bolo prepojenie termínov originálu ISO, prekladov STN a termínov, ktoré sa reálne používajú v organizáciách. Preto sú v texte uvedené aj súvisiace anglické pojmy a skratky.

Za koľko?

Cena (niekoľko desiatok eur) je v prevažnej väčšine organizácií zanedbateľná nákladová položka.

Dostupné verzie STN noriem:

 • Tlačená verzia
 • Elektronická verzia
  • Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov
  • Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov
  • S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov

Je pravdepodobné, že investícia do nákupu STN organizácii prinesie neporovnateľne viac. (Pre porovnanie pozrite cenu anglického originálu.)

Kde?

Na stránkach Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky:

https://normy.normoff.gov.sk/

Ďakujem za váš čas, ktorý ste venovali čítaniu tohoto článku.

Prajem veľa správnych rozhodnutí (založených aj na analýze údajov) a najmä zdravia.

Autor: Martin Kašša, spracovateľ STN ISO 10017:2023

použité zdroje:

STN ISO 10017:2023 Manažérstvo kvality – Usmernenie na štatistické techniky pre ISO 9001:2015

ISO 10017:2021 Quality management — Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015

https://normy.normoff.gov.sk/

https://www.iso.org/standard/77577.html

02. novembra 2022 by Martin Kašša
Categories: Akcie, Čo je to BCMS ?, FAQ, Z domova | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *