BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminář)

Termín a miesto: 31.10.2011 – Praha
Organizátor: Det Norske Veritas

Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM.

Program:

  1. Privítanie (Ing. Tomáš Urban, výkonný riaditeľ DNV SK&CZ)
  2. BCM v skratke. Využitie a prínos BCM v energetike (Ing. Zdeněk Beránek, vedúci auditor QESMS, DNV SK&CZ)
  3. Medzinárodné skúsenosti zo zavádzania a certifikácie BCM (Rob Howe, senior konzultant BCM a ISMS, DNV UK)
  4. Praktické skúsenosti zo zavádzania a certifikácie BCM (Ing. Martin Kašša, predstaviteľ manažmentu pre BCMS, Slovalco a.s.)
  5. Aplikácia BCM v podmienkach automobilového sektoru, zameranie na núdzové plány. (Ing. Mária Lichnerová, Business Development manager a vedúci audítor ISO/TS 16949, DNV SK&CZ)
  6. Špecifiká riadenia kontinuity ICT (Ing. Luděk Novák, senior konzultant, Anect, a.s.)

 

Zhrnutie:

Jeden z prvých seminárov svojho druhu v Čechách. Diskutovalo sa napríklad na témy:

  1. komunikácia počas incidentu (smerom k zamestnancom, verejnosti)
  2. interná komunikácia
  3. softvérová podpora IMS
  4. integrácia riadenia rizík

Opäť účastníci pochádzali z rôznych typov organizácií (od výrobných podnikov, cez poskytovateľov služieb, po IT), ktorí získali inšpiráciu a nové informácie, ktoré je možné aplikovať v praxi. Všetci zúčastnení už mali skúsenosti s manažérskymi systémami, o čom svedčil aj nadhľad a témy diskusií.

31. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Akcie | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *