The Business Continuity Institute (BCI)

Inštitút biznis kontinuity (BCI) bol založený v roku 1994 s cieľom umožniť jednotlivým členom získať vedomosti a podporu od kolegov s praktickými skúsenosťami s riadením kontinuity. BCI má v súčasnej dobe viac než 6000 členov v 100 krajinách sveta.

Poslanie BCI:
Podpora umenia a vedy o riadení kontinuity činností na celom svete.

V roku 2007 boli zavedené osvedčenia BCI.
Nečlenovia môžu od apríla 2008 získať osvedčenie CBCI. Držitelia CBCI po preukázaní dôkladných znalostí a pochopenia “príručiek dobrej praxe BCI” dosiahujú úspech pri zisku osvedčenia BCI, podmienkou je preukázanie aj praktických skúseností s BCM. Od roku 2007 funguje tiež Partnerstvo BCI, ktoré umožňuje organizáciám užšiu spoluprácu s Inštitútom biznis kontinuity.

BCI je najznámejšia profesná organizácia v oblasti BCM a pojem vďaka “dobrej praxi” a profesionalite.

viac informácií >>> http://www.thebci.org

17. mája 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *