Tag Archives for incident

Úvod do BCMS

Jediná istota je, že sa všetko neustále mení a víťazí ten, kto vie správne a rýchlo reagovať. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či máte zvládnuté riziko spojené s riadením vášho biznisu, alebo podnikaním? Samozrejme pohľadov na to, ako by … Continue reading

01. novembra 2011 by Martin Kašša
Categories: Prečo BCMS ? | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pojmy a skratky

ALE (Annual Lost Expectancy) – hodnota ALE je informácia o predpokladanej ročnej finančnej strate, v prípade vzniku incidentu. BCMS (Business Continuity Management System) – systém riadenia kontinuity činností. BCP (Business Continuity Plan) – plán kontinuity a obnovy. * plán kontinuity … Continue reading

17. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: FAQ | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment