Tag Archives for bs 25999

Úvod do BCMS

Jediná istota je, že sa všetko neustále mení a víťazí ten, kto vie správne a rýchlo reagovať.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či máte zvládnuté riziko spojené s riadením vášho biznisu, alebo podnikaním?
Samozrejme pohľadov na to, ako by ste to mohli urobiť je mnoho, ale skúste si položiť len niekoľko jednoduchých otázok.

Čo môže ohroziť […]

01. novembra 2011 by Martin Kašša
Categories: Prečo BCMS ? | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Čo je to BCMS?

Chcete jednoduché a výstižné vysvetlenie?
BCMS je spôsob ako chrániť svoj biznis.
Aby sme mohli pochopiť čo znamená skratka BCMS, najprv si musíme vysvetliť pojem BCM.
BCM je riadiaci proces podporovaný vedením spoločnosti, identifikuje potenciálne dopady ztrát a jeho cieľom je vytvoriť také postupy a prostredie, ktoré umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu kľúčových procesov a činností organizácie v požadovaných časoch […]

23. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , | Leave a comment