Tag Archives for ISO 22301

ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements

Prečo ISO 22301?
Odpoveď je jednoduchá. Pretože bol dopyt po štandarde, ktorý by zjednotil požiadavky na systém manažérstva kontinuity činností. Rôzne štandardy, prístupy a interpretácie majú za následok, že manažérske systémy budované v rôznych regiónoch a organizáciách neboli porovnateľné.
Najvýznamnejšie zmeny.
Dobrá správa je, že požiadavky definované v ISO 22301 (spracované technickou komisiou ISO/TC 223, vydané 15.5.2012) sa […]

19. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ISO 22301 – nástupca BS 25999-2

Situácia v riadení kontinuity činností je podobná, ako tomu bolo pri informačnej bezpečnosti, keď norma ISO 27001 v roku 2005 nahradila dovtedy platný štandard BS7799-2.
Norma ISO 22301 Spoločenská bezpečnosť – Systémy riadenia kontinuity činností – Požiadavky, ktorá sa pripravuje, by tiež mala nahradiť a nadviazať na celosvetovo akceptovaný štandard BS 25999-2.
ISO 22301 je pripravené […]

19. júna 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , , | Leave a comment