A Supply Chain Management – B.A.Kildow (kniha)

Titul A Supply Chain Management – Guide to Business Continuity vyšiel v januári 2011 vo vydavateľstve Amacom (American Management Association).

Autorka pôsobí v oblasti biznis kontinuity vyše 20 rokov a svoje skúsenosti zhrnula práve v tejto svojej druhej knihe. Informácie sú podané čitateľne a prehľadne, kniha sa číta ľahko a je určená aj manažérom, špecialistom začiatočníkom. Ak je v úvode kapitol popísaný problém, v nasledujúcom texte je navrhnuté riešenie, alebo odporúčania.

Pohľad na BCMS v kontexte dodávateľského reťazca je veľmi dobré si uvedomiť a hlbšie analyzovať, pretože všetci sme dodávatelia a zákazníci zároveň.

Kniha obsahuje aj množstvo praktických príkladov, porovnaní a štatistík.

Uvedomili ste si napríklad, že:

  • 20 % rizík má za následok až 80 % incidentov a havárií.
  • 20 % zamestnancov organizácie zabezpečuje až 80 % produkcie.
  • 20 % zamestnancov organizácie spôsobuje až 80 % všetkých problémov.

Celkové hodnotenie knihy je veľmi dobré.

Osobne by som uprednostnil štruktúru podľa požiadaviek BS 25999-2 a tiež je potrebné si uvedomiť, že kniha popisuje podmienky v Spojených štátoch, ktoré sú mierne odlišné, od tých na Slovensku a v Českej republike.

ukážka:

14. januára 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *