O bcms.sk

Cieľ stránky:

  1. Poskytovať kvalitné informácie o oblasti BCMS.
  2. Prezentovať zrozumiteľne, prehľadne a výstižne.
  3. Zdieľať know-how.
  4. Zlepšiť dostupnosť informácií na tému BCMS na internete.
  5. Publikovať aktuálne informácie.
  6. Virtuálna centralizácia.

Stránka bcms.sk bola spustená 1.9.2011.

Dôležité informácie a prehlásenie autora.

Použité pojmy a preklad originálnych textov – Na stránkach bcms.sk sú použité pojmy a preklady textov, ktoré sú dostupné. Väčšina textov a informácií o BCMS je publikovaná v angličtine. Texty publikované na stránke používajú terminológiu na Slovensku používanú a známu z iných noriem ISO (a BS). Taktiež sú použité termíny a pojmy, ktoré sú úplnou novinkou a doposiaľ neboli prekladané.

Použitie informácií a ochrana údajov – bcms.sk zhromažďuje údaje, ako je meno, e-mailová adresa a iné údaje, pokiaľ tieto údaje dobrovoľne poskytnete. Tieto údaje budú použité, výlučne aby sme reagovali na vaše požiadavky a otázky, zlepšili kvalitu našich webových stránok, a pokiaľ nám na to poskytnete súhlas, môžeme vám tiež zasielať novinky.

Odkazy na iné webové stránky – Stránky bcms.sk obsahujú odkazy na stránky tretích strán pre zlepšenie komfortu našich návštevníkov. Použitie informácií a ochrana údajov uvedené v tomto dokumente sa nevzťahuje na také stránky.

Odmietnutie právnej zodpovednosti – Autor nezodpovedá za žiadne škody (priame, nepriame, náhodné, zvláštne, exemplárne, trestné, následné alebo akékoľvek iné) vrátane, ktoré by mohli vzniknúť v spojení so stránkami bcms.sk, akýmkoľvek obsahom nachádzajúcim sa na stránkach, pomocou stránok sprístupnených alebo akýmkoľvek kopírovaním, zobrazovaním či iným použitím.

Autorské práva – Obsah stránok je chránený autorskými právami. Akékoľvek neoprávnené použitie môže znamenať porušenie autorských práv, obchodných známok alebo iných zákonov. Materiály na stránkach nesmú byť modifikované, reprodukované, verejne zobrazované, predvádzané, distribuované a ani používané pre žiadne verejné či komerčné účely, bez súhlasu autora.

Otázky návštevníkov – Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania týchto webových stránok, napíšte e-mail na admin@bcms.sk.

17. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *