Tag Archives for mto

Pojmy a skratky

ALE (Annual Lost Expectancy) – hodnota ALE je informácia o predpokladanej ročnej finančnej strate, v prípade vzniku incidentu.
BCMS (Business Continuity Management System)
– systém riadenia kontinuity činností.
BCP (Business Continuity Plan) – plán kontinuity a obnovy.
* plán kontinuity a obnovy procesu obsahuje kľúčové informácie o prioritných činnostiach (v procese) a postupy smerujúce k zaisteniu kontinuity výstupov […]

17. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: FAQ | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Prepojenie systémov BCMS a RCM

Efektívne využívanie viacerých systémov je možné, po ich vzájomnom prepojení.

Súčasné moderné riadenie je zamerané na využitie systémového prístupu. Výber a použitie podporných metód je závislé od charakteru organizácie.
Slovenské podniky postupne aplikujú metódy, ktoré prešli vo svete už istým vývojom. Podobne je tomu aj pri nástrojoch na plánovanie údržby. Vo veľkej miere sa u nás využívajú […]

30. júna 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , , , , | Leave a comment