Tag Archives for mto

Pojmy a skratky

ALE (Annual Lost Expectancy) – hodnota ALE je informácia o predpokladanej ročnej finančnej strate, v prípade vzniku incidentu. BCMS (Business Continuity Management System) – systém riadenia kontinuity činností. BCP (Business Continuity Plan) – plán kontinuity a obnovy. * plán kontinuity … Continue reading

17. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: FAQ | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Prepojenie systémov BCMS a RCM

Efektívne využívanie viacerých systémov je možné, po ich vzájomnom prepojení. Súčasné moderné riadenie je zamerané na využitie systémového prístupu. Výber a použitie podporných metód je závislé od charakteru organizácie. Slovenské podniky postupne aplikujú metódy, ktoré prešli vo svete už istým … Continue reading

30. júna 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , , , , | Leave a comment