Denný archív

Návratnosť zavedenia BCMS

Pohľad ekonóma je jasný. Implementovať BCMS je potrebné vtedy, ak sa v krátkom čase vrátia náklady vynaložené na zavedenie a udržiavanie systému.
Opäť existuje mnoho spôsobov, ako návratnosť počítať. Nebudem tu ale detailne popisovať metodiky a pojmy ako Čistá súčasná hodnota (NPV – Net Present Value), Vnútorná miera výnosnosti (IRR – Internal Rate of Return), Doba […]

23. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: Prečo BCMS ? | Tag: , , , , , , | Napíš odkaz

Čo je to BCMS?

Chcete jednoduché a výstižné vysvetlenie?
BCMS je spôsob ako chrániť svoj biznis.
Aby sme mohli pochopiť čo znamená skratka BCMS, najprv si musíme vysvetliť pojem BCM.
BCM je riadiaci proces podporovaný vedením spoločnosti, identifikuje potenciálne dopady ztrát a jeho cieľom je vytvoriť také postupy a prostredie, ktoré umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu kľúčových procesov a činností organizácie v požadovaných časoch […]

23. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: Čo je to BCMS ? | Tag: , , , | Napíš odkaz