Úvod do BCMS

Jediná istota je, že sa všetko neustále mení a víťazí ten, kto vie správne a rýchlo reagovať.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či máte zvládnuté riziko spojené s riadením vášho biznisu, alebo podnikaním?
Samozrejme pohľadov na to, ako by ste to mohli urobiť je mnoho, ale skúste si položiť len niekoľko jednoduchých otázok.

  1. Čo môže ohroziť váš biznis? Riziko je súčasť každého biznisu a nikto nemôže povedať, že jeho sa to netýka. Kategórie rizika sú rôzne a sú závislé na druhu podnikania. Ale vo všeobecnosti platí, že napríklad: výpadok energie, zlyhanie dodávateľa, výpadok informačného systému sú hrozby prítomné v každom druhu podnikania.
  2. Koľko by vás to stálo? Viete koľko by ste stratili, keby došlo k prerušeniu výroby, alebo k prerušeniu služieb ktoré poskytujete? Najväčšie škody vznikajú pri biznise, od ktorého sa očakáva, že bude poskytovaný non-stop, bez prerušení, alebo kde sa pracuje nepretržite. Do tejto kategórie spadajú výrobné podniky, finančný a verejný sektor, maloobchodná sieť, servisné firmy, dodávatelia služieb v oblasti IT a internetu, prepravcovia, dodávatelia automobilového priemyslu a ďalší. Po každom výpadku, nedodaní, alebo nedodaní načas môžu nasledovať pokuty, ale tiež strata dobrého mena, až zákazníka.
  3. Ako rastie vaša strata v čase? Je rozdiel prerušiť biznis na hodinu a na týždeň. Strata postupne rastie, a v určitých intervaloch mnohokrát skokovo. Po istom čase, už ani nie je potrebné sa snažiť obnoviť činnosť, pretože už to ani nie je potrebné – vaše miesto obsadila konkurencia.
  4. Koľko by stála obnova? Každý nový štart niečo stojí. Nábeh si vyžaduje činnosti, ktoré priamo nepridávajú hodnotu a nábeh po incidente (havária, výpadok, …) je ešte nákladnejší. Obnovenie zničeného zariadenia, stratených dát, ale aj mena spoločnosti býva dlhodobý proces.
  5. Prežil by váš podnik? Situácia na trhu v súčasnosti nie je jednoduchá, a takmer každý sa snaží získať zákazky, ktoré by možno pred pár rokmi odmietol. Konkurencia je veľká, prežili silnejší a chyby sa nevyplácajú. Nie je možné aby nejaký incident mohol ohroziť samotnú podstatu vášho podnikania?
  6. Ste na takú situáciu pripravení? Dôležité je vedieť si zodpovedať opäť na niekoľko základných otázok. Viete, kto, ako, kedy, kde, za koľko, urobí čo je potrebné preto, aby bol incident vyriešený, riziko zažehnané a vy ste mali pokojný  spánok?
  7. Nezabudli ste na niečo? Každý má svoju oblasť v ktorej má prehľad, ale najmä vo väčších organizáciách je záber tak široký, že je potrebné budovať systém riadenia, aby boli jasné zodpovednosti, kompetencie, a bolo možné dosahovať ciele.

Ak ste pri zodpovedaní otázok zaváhali, alebo ste sa začali hlbšie zamýšlať, tak som rád a asi majú svoj význam.

Práve BCMS je nástroj, alebo manažérsky systém, ktorý má pomôcť pri riadení rizika a skúsení manažéri nepodceňujú hodnotu preventívnych opatrení, ktoré si často len zlomok toho, čo stoja opatrenia následné. 

Bežným javom v dnešných firmách je neustály tlak na náklady. Šetrí sa takmer všade: na rozvojových projektoch, vzdelávaní, údržbe a servise, investíciach a mnohokrát sa preferuje aj pri obstarávaní cena pred kvalitou. Následok je nízkonákladová firma, so starnúcim zariadením, nedostatočným servisom, nekvalifikovaným personálom a tak ďalej. To ale zo sebou tiež prináša riziká, ktoré je potrebné si uvedomiť, vedieť ich riadiť, byť na ne pripravený.

A v neposlednom rade, to je naše prirodzené okolie environment a klimatické zmeny, ktoré je potrebné tiež nepodceniť. Už to nie sú len teórie zástupcov Greenpaece, ale reálne zmeny klímy, ktoré majú dopad na náš biznis. Teploty aj na európskom kontinente stúpajú, menia sa ročné obdobia, rastie počet víchric a extrémne výkyvy počasia vrátane teplotných vĺn, súch a záplav budú častejšie a intenzívnejšie. Stačí denne sledovať večerné spravodajstvo.

Tento článok a všetky ďalšie, slúžia ako inšpirácia na zamyslenie manažérov, majiteľov firiem, ale aj špecialistov v danej oblasti. Pretože som si časom uvedomil, že ak z každej prezentácie, článku, informácie získam aspoň jeden nápad, tak som získal a som spokojný :-).

Leave a Reply

Required fields are marked *