Denný archív

O bcms.sk

Cieľ stránky:

Poskytovať kvalitné informácie o oblasti BCMS.
Prezentovať zrozumiteľne, prehľadne a výstižne.
Zdieľať know-how.
Zlepšiť dostupnosť informácií na tému BCMS na internete.
Publikovať aktuálne informácie.
Virtuálna centralizácia.

Stránka bcms.sk bola spustená 1.9.2011.

Dôležité informácie a prehlásenie autora.
Použité pojmy a preklad originálnych textov – Na stránkach bcms.sk sú použité pojmy a preklady textov, ktoré sú dostupné. Väčšina textov a informácií o BCMS je publikovaná […]

17. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: Čo je to BCMS ? | Tag: , , , , , , , | Napíš odkaz

Pojmy a skratky

ALE (Annual Lost Expectancy) – hodnota ALE je informácia o predpokladanej ročnej finančnej strate, v prípade vzniku incidentu.
BCMS (Business Continuity Management System)
– systém riadenia kontinuity činností.
BCP (Business Continuity Plan) – plán kontinuity a obnovy.
* plán kontinuity a obnovy procesu obsahuje kľúčové informácie o procese a postupy smerujúce k zaisteniu kontinuity výstupov a obnove procesu.
BS 25999 – […]

17. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: FAQ | Tag: , , , , , , , , , | Napíš odkaz