Mesačný archív

Návratnosť zavedenia BCMS

Pohľad ekonóma je jasný. Implementovať BCMS je potrebné vtedy, ak sa v krátkom čase vrátia náklady vynaložené na zavedenie a udržiavanie systému.
Opäť existuje mnoho spôsobov, ako návratnosť počítať. Nebudem tu ale detailne popisovať metodiky a pojmy ako Čistá súčasná hodnota (NPV – Net Present Value), Vnútorná miera výnosnosti (IRR – Internal Rate of Return), Doba […]

23. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: Prečo BCMS ? | Tag: , , , , , , | Napíš odkaz

Čo je to BCMS?

Chcete jednoduché a výstižné vysvetlenie?
BCMS je spôsob ako chrániť svoj biznis.
Aby sme mohli pochopiť čo znamená skratka BCMS, najprv si musíme vysvetliť pojem BCM.
BCM je riadiaci proces podporovaný vedením spoločnosti, identifikuje potenciálne dopady ztrát a jeho cieľom je vytvoriť také postupy a prostredie, ktoré umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu kľúčových procesov a činností organizácie v požadovaných časoch […]

23. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: Čo je to BCMS ? | Tag: , , , | Napíš odkaz

O bcms.sk

Cieľ stránky:

Poskytovať kvalitné informácie o oblasti BCMS.
Prezentovať zrozumiteľne, prehľadne a výstižne.
Zdieľať know-how.
Zlepšiť dostupnosť informácií na tému BCMS na internete.
Publikovať aktuálne informácie.
Virtuálna centralizácia.

Stránka bcms.sk bola spustená 1.9.2011.

Dôležité informácie a prehlásenie autora.
Použité pojmy a preklad originálnych textov – Na stránkach bcms.sk sú použité pojmy a preklady textov, ktoré sú dostupné. Väčšina textov a informácií o BCMS je publikovaná […]

17. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: Čo je to BCMS ? | Tag: , , , , , , , | Napíš odkaz

Pojmy a skratky

ALE (Annual Lost Expectancy) – hodnota ALE je informácia o predpokladanej ročnej finančnej strate, v prípade vzniku incidentu.
BCMS (Business Continuity Management System)
– systém riadenia kontinuity činností.
BCP (Business Continuity Plan) – plán kontinuity a obnovy.
* plán kontinuity a obnovy procesu obsahuje kľúčové informácie o procese a postupy smerujúce k zaisteniu kontinuity výstupov a obnove procesu.
BS 25999 – […]

17. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: FAQ | Tag: , , , , , , , , , | Napíš odkaz

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT v praxi (seminár)

Termín a miesto: 17.6.2011 – Bratislava
Organizátor: Det Norske Veritas
Cieľ: Oboznámenie manažérov a špecialistov s pojmom BCM.
Program:

Privítanie (Ing. Tomáš Urban, výkonný riaditeľ DNV SK&CZ)
BCM v skratke. Využitie a prínos BCM v energetike (RNDr. Juraj Kramara, technický riaditeľ, riadenie rizík DNV SK&CZ)
Medzinárodné skúsenosti zo zavádzania a certifikácie BCM(Rob Howe, senior konzultant BCM a ISMS, DNV UK)
Praktické skúsenosti zo zavádzania a […]

01. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: Akcie | Tag: , , , , , , | Napíš odkaz