Mesačný archív

Prepojenie systémov BCMS a RCM

Efektívne využívanie viacerých systémov je možné, po ich vzájomnom prepojení.

Súčasné moderné riadenie je zamerané na využitie systémového prístupu. Výber a použitie podporných metód je závislé od charakteru organizácie.
Slovenské podniky postupne aplikujú metódy, ktoré prešli vo svete už istým vývojom. Podobne je tomu aj pri nástrojoch na plánovanie údržby. Vo veľkej miere sa u nás využívajú […]

30. júna 2011 od Martin Kašša
Kategória: Čo je to BCMS ? | Tag: , , , , , , | Napíš odkaz

ISO 22301 – nástupca BS 25999-2

Situácia v riadení kontinuity činností je podobná, ako tomu bolo pri informačnej bezpečnosti, keď norma ISO 27001 v roku 2005 nahradila dovtedy platný štandard BS7799-2.
Norma ISO 22301 Spoločenská bezpečnosť – Systémy riadenia kontinuity činností – Požiadavky, ktorá sa pripravuje, by tiež mala nahradiť a nadviazať na celosvetovo akceptovaný štandard BS 25999-2.
ISO 22301 je pripravené […]

19. júna 2011 od Martin Kašša
Kategória: Zo sveta | Tag: , , , , , | Napíš odkaz